Cypr - Przewodnik Turystyczny

LIMASSOL (tur. Limasol lub Leymosun) - drugie co do wielkości miasto Cypru, nad Zatoką Akrotiri na południowym wybrzeżu wyspy, ośrodek administracyjny dystryktu Limassol liczący ok. 180 tys. mieszkańców (2005). Statystycznie, właśnie tutaj odpoczywa każdy, co trzeci turysta przybywający na Cypr. + więcej...

+ Przewodnik Turystyczny

Regiony i Miasta » Cypr Południowy » Kurorty » Larnaka » Limassol

Limassol to swojego rodzaju cypryjska Riviera. Ogromy wybór rozrywek, mnóstwo sklepów, restauracji, barów, centrów rozrywki, wspaniałych plaż i szykownych hoteli jest wszystkim tym, co uczyni wasz odpoczynek niezapomnianym. Limassol wyróżnia się niezwykle korzystnym położeniem, gdyż stąd można szybko i bez wysiłku trafić do każdej części wyspy oraz do najważniejszych zabytków Cypru (nie więcej niż godzina jazdy). W odróżnieniu od pozostałych turystycznych centrów Cypru, życia tu nie zamiera ani na chwilę - nawet zimą.

Limassol założone zostało pomiędzy dwoma starożytnymi miastami Amathus i Kourion. Z tego powodu w okresie bizantyjskim znane było jako 'Neapolis' ('Nowe Miasto'). Sieć kurortów ciągnie się u wschodnich wybrzeży aż do pobliskiego Amathous. Miasto nieustannie jest rozbudowywane wzdłuż wybrzeża, około 500 m rocznie, oraz w kierunku podnóży masywu Troodos.

Historia

Początki

W czasach poprzedzających naszą erę miasto praktycznie nie istniało. Na terenie, na którym dzisiaj wznosi się Limassol, odnaleziono jednak starożytne groby sięgające 2000 p. n. e. Kilka grobów pochodzi z VIII i IV w. p. n . e. Świadczy to o próbach kolonizacji, które jednak nie rozwinęły się w żadne większe skupiska ludności. Pisarze starożytni nie wspominają o założeniu miasta.

Czasy Bizancjum

Według akt Soboru Chalcedońskiego z 451 w założeniu Limassolu obok biskupów miast Amathus oraz Arsinoe zaangażowany był biskup z Theodossiani o imieniu Sotir. Theodossiani uznawane jest za kolebkę Limassol, które z czasem stało się znane jako Neapolis. Biskup Leontios z Neapolis był znanym pisarzem chrześcijańskim z VII wieku. Akta Drugiego Soboru Nicejskiego z 787 wymieniają go jako biskupa mającego swoją siedzibę biskupią w starożytnym Neapolis, a więc Limassolu. Miasto było znane jako Nemesos w X wieku. Konstantyn Porfirogeneta w jednym ze swoich dzieł wymienia miasto o tej nazwie.

Wyprawy krzyżowe

Znanymi z historii są wydarzenia, które miały miejsce na Cyprze w 1191. Położyły one definitywny kres bizantyjskiej dominacji na wyspie. Król angielski, Ryszard Lwie Serce, podróżował z calą flotyllą w kierunku Ziemi Świętej. Na jednym ze statków płynęła jego narzeczona Berengaria oraz rodzona siostra Joanna, królowa Sycylii. Z powodu złej pogody statek z Berengarią miał zawinąć do portu w Limassol. Władca wyspy Izaak Komnen, niechętny łacinnikom z zachodu, zaprosił szlachcianki do zejścia na brzeg, by później wyłudzić na Ryszardzie okup. Joanna i Berengaria nie zdecydowały się na zejście. W następstwie tego Komnen odmówił przysłania słodkiej wody. Gdy pojawił się statek Ryszarda, Izaak zaprosił go do odwiedzenia Limassolu. Król spotkał się z nieprzychylnym Cypryjczykiem i poprosił go o pomoc w uwalnianiu Ziemi Świętej z rąk muzułmanów. Chociaż Izaak początkowo obiecał przysłać pomoc, później jednak tego nie uczynił.

Ryszard ścigał Komnena i zwyciężył. Cypr dostał się w ręce Anglików. Król poślubił Berengarię na zamku w Limassolu, która tam również została koronowana. Wojska angielskie zburzyły Amathous, a jego mieszkańców przesiedlono do Limassolu.

Rok później wyspa została sprzedana rycerskiemu Zakonowi Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona czyli Templariuszom. Zakonnicy ci trudnili się ochroną Bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie. Nowi panowie nałożyli olbrzymie podatki na mieszkańców wyspy, chcąc w ten sposób szybko odzyskać wyłożone za zakup pieniądze. Polityka ta doprowadziła do rewolty. Cypryjczycy zażądali od Ryszarda anulowania traktatów. Król przystał na ich petycję. Nowym właścicielem został Gwidon de Lusignan, Francuz i były król Jerozolimy. Od tej pory na Cyprze panowali przez blisko trzysta lat francuscy królowie z dynastii Lusignanów. W latach 1192-1489 istniało zatem na wyspie, założone przez krzyżowców, Królestwo Cypru. To średniowieczne państwo feudalne ciszyło się dobrobytem. Założonych zostało wiele biskupstw łacińskich. Sytuacja trwała aż do podboju wyspy przez Turków Osmańskich w 1570. W Limassolu stacjonowały wówczas wojska łacińskie.

W XIII wieku na Cyprze, a szczególnie w Limassolu, osiedlali się kupcy, co przyczyniło się do wzrostu zamożności mieszkańców miasta. Istnienie portu wpłynęło na szybki rozwój gospodarczy.

Dominacja niemiecka

W roku 1228 król niemiecki Fryderyk II Hohenstauf, przynaglany przez templariuszy z Cypru, przybył do Limassol. Wezwał do siebie Jana Ibelina, by omówić sprawy związane z wojną z muzułmanami. Jan stawił się na rozkaz. W radzie uczestniczyli również templariusze cypryjscy. Jan odmówił udziału w wojnie. Fryderyk przejął kontrolę nad Limassolem i innymi grodami. Wyznaczył również gubernatorów, ale ostatecznie opuścił wyspę. Wojska niemieckie zostały następnie pokonane w bitwie pod Agirtą w pobliżu Kyrenii na północy Cypru w 1229. Wojskami cypryjskimi dowodził Jan Ibelin.

Dominacja egipska

Miasto Limassol było również świadkiem ataków Mameluków z Egiptu. W XV wieku tutejszy port stał się schronieniem dla piratów, którzy dominowali we wschodnim basenie Morza Śródziemnego. Panowie cypryjscy bogacili się, udzielając im gościny. W związku z tą sytuacją w 1424 roku władcy egipscy wysłali wojska, które zdobyły i podpaliły Limassol. Rok później Egipcjanie ponownie nadciągnęli i uderzyli z jeszcze większą siłą. Złupili Famagustę i Larnakę. W Limassolu zdobyli zamek, podpalili liczne budowle, po czym odpłynęli w kierunku Aleksandrii. Wojska Mameluków najechały Limassol jeszcze raz w roku 1426. Wówczas dostał się do niewoli muzułmańskiej i został wywieziony do Kairu król Janus Cypryjski. Przegrana bitwa miała miejsce pod Chirokitią.

Wenecjanie

W roku 1489 królowa cypryjska Katarzyna Cornaro sprzedała Cypr Republice Weneckiej. Nowych właścicieli interesowały tylko podatki i eksport dóbr naturalnych. Sami zburzyli zamek w Limassolu. Odwiedzający Cypr w okresie dominacji weneckiej opisywali opłakany stan miast na wyspie i biedę jej mieszkańców. Cypryjczycy traktowani byli jak niewolnicy. Płacili wysokie podatki od wszystkiego, co udało im się wyhodować lub wyprodukować (mąka, wino, oliwa, rogacizna).

Dominacja turecka

Imperium osmańskie zdobywało Cypr w latach 1570-1571. Miasto Limassol zostało podbite w lipcu 1570 bez jakiegokolwiek oporu ze strony jego mieszkańców. Odwiedzający w tym czasie miasto opisywali je jako przeludnioną osadę. Limassolczycy żyli w tak niskich domach, że trzeba było się schylać, by w ogóle do nich wejść. Prawdopodobnie chciano się w ten sposób zabezpieczyć przed Turkami, którzy wjeżdżali do domów chrześcijańskich na koniach.

W okresie dominacji ottomańskiej Grecy i Turcy żyli w oddzielnych dzielnicach. To Kościół jako instytucja narodowa odegrał największą rolę w edukacji ludności w latach 1754-1821. W latach tych powstawały liczne szkoły w mniejszych i większych osiedlach. Greccy nauczyciele uczyli helleńskiej historii, a także tureckiego i francuskiego.

Panowanie brytyjskie

Brytyjczycy zdobyli Cypr w roku 1878. Pierwszym angielskim gubernatorem wyspy został pułkownik Warren. Wykazał on szczególne zainteresowanie Limassolem, co przyczyniło się do rozkwitu miasta. Już w pierwszych dniach oczyszczono i naprawiono drogi, usunięto zwierzęta z centrum miasta oraz zasadzono drzewa. W roku 1880 ustawiono latarnie miejskie, które w roku 1912 zastąpione zostały elektrycznymi.

Brytyjczycy wybudowali urząd pocztowy z telegrafem oraz szpital. W roku 1880 zaczęła działać pierwsza drukarnia.

Ulepszenia wprowadzane przez Brytyjczyków przyczyniły się do rozwoju intelektualnego i artystycznego miasta. Szkoły, teatry, kluby, galerie sztuki, kluby sportowe, przede wszystkim piłkarskie to zdobycze nowoczesnego miasta, które Limassol zawdzięcza Brytyjczykom. Cypryjczycy znajdowali w Limassolu pracę w przemyśle ceramicznym i przy produkcji wina. Z czasem rozbudowano port i zaczęto inwestować w turystykę.

Gospodarka i turystyka

Limassol stał się najważniejszym miastem portowym Cypru po inwazji tureckiej w 1974. Przed tym rokiem rolę tę spełniała Famagusta, która obecnie znajduje się w części okupowanej przez Turcję.

W mieście ma swoje siedziby wiele firm winiarskich, które obsługują winnice zlokalizowane na południowych stokach masywu Troodos.

Wina i koniaki produkowane w Limassol z winogron, które rosną w tej części Cypru są znakomitej jakości. Były nagradzane na międzynarodowych targach winiarskich. Wina te są konsumowane w dużej ilości przez samych Cypryjczyków jak i przez przybywających tutaj turystów. Dużą ilość cypryjskiego wina eksportuje się do Europy.

Limassol jest największym centrum przemysłowym w prowincji. Znajduje się tutaj ponad 350 zakładów przemysłowych. Produkuje się tekstylia, meble, buty, napoje, produkty spożywcze, stal, sprzęt elektryczny i inne.

Miasto jest również ważnym centrum handlowym na wyspie. Ma na to wpływ obecność brytyjskiej bazy wojskowej w Episkopi i Akrotiri oraz nagły wzrost liczby ludności po inwazji tureckiej w 1974. Większość sklepów znajduje się w centrum Limassolu oraz wzdłuż wybrzeża, od starego portu w kierunku Amathus. W tej przeznaczonej dla turystów części miasta znajdują się hotele, restauracje, dyskoteki i miejsca związane z czynnym wypoczynkiem.

W Limassolu znajdują się dwa porty, popularnie nazywane "starym" i "nowym portem". Nowy port jest największym w wolnej części wyspy.

Z Cypru eksportuje się głównie winogrona, wina, chleb świętojański, cytrusy. Na wyspę importowane są produkty zbożowe, samochody, maszyny, ubrania, lekarstwa, nawozy i żelazo.

Również walory turystyczne Limassolu zostały docenione po inwazji tureckiej w 1974. Wcześniej ważnymi centrami turystycznymi były Famagusta i Kyrenia. W Limassol znajduje się kilka wspaniałych plaż, bogatych w piasek i dogodnych dla chcących zażyć kąpieli słonecznych lub wykąpać się w morzu.

Demografia

Wewnętrzna emigracja od lat sześćdziesiątych XX w. oraz napływ ludności po roku 1974 znacząco wpłynęły na wzrost liczby ludności w Limassolu i jego okolicy.

Miasto zawsze posiadało ludność mieszaną, składającą się z Greków i Turków cypryjskich. Większość cypryjskich Turków wyemigrowała na północ w roku 1974. Wtedy wielu Greków z północy wyspy przybyło i osiedliło się w Limassolu. W latach dziewięćdziesiątych znaczna liczba cypryjskich Romów, którzy zgodnie z konstytucją uważani są za cypryjskich Turków, wróciła z północy i osiedliła się w tureckiej dzielnicy Limassol.

W Limassolu żyje również niewielka liczba Żydów. W mieście mają swoją synagogę.

Co Warto Zobaczyć w Limassol
Co Warto Zobaczyć w Okolicach Limassol
Co Warto Zobaczyć w Larnace
Co Warto Zobaczyć w Okolicach Larnaki
Gdzie Spać
Regiony
Komunikacja

Zarówno między dużymi miastami, jak i mniejszymi miejscowościami kursują regularne linie autobusowe. ...

Banki i Waluty

Kantory wymiany walut znajdują się w centrach większych miast, w większości banków i na lotniskach. ...

Telefony, Usługi Pocztowe, Radio i Telewizja, Prasa, Internet

Łącza internetowe są na Cyprze bardzo dobrze rozwinięte. We wszystkich większych miastach i w większości hoteli znajdują się kawiarenki internetowe. ...

Bezpieczeństwo, Zdrowie, Straż Pożarna

Turyści przyjeżdżający na Cypr z krajów Unii Europejskiej mogą bez problemów korzystać z usług publicznej służby zdrowia. ...

Wizy

Przyjeżdżający na Cypr Polacy nie muszą mieć wizy, jeśli nie planują pobytu dłuższego niż trzy miesiące. ...

Język

Na Cyprze zawsze obowiązywały dwa języki - grecki i turecki. Ze względu na sytuację polityczną na południu mówi się wyłącznie po grecku, na północy - po turecku. ...

Urządzenia Elektryczne

Na wyspie powszechne jest napięcie 220/240 V. do gniazdek pasują płaskie wtyczki z trzema prostokątnymi bolcami, typu angielskiego. ...

Czas

Cypr leży we wschodnioeuropejskiej strefie czasowej. ...

Religia

Religią dominującą na południu jest prawosławie. ...

Noclegi

Większość hoteli na Cyprze znajduje się na wybrzeżu, w miejscowościach wypoczynkowych. ...

Kuchnia

Tradycję kuchni cypryjskiej tworzą krzyżujące się wpływy greckie, tureckie, europejskie i bliskowschodnie. ...

Zakupy

Cypr słynie z bogatej tradycji rękodzielniczej. Oprócz misternie haftowanych tkanin i koronek na Cyprze wyrabia się także najwyższej jakości produkty spożywcze: miody, konfitury czy nalewki. ...

Rozrywka

W ostatnich czasach powstało na Cyprze dużo czynnych do późnej nocy drink-barów. Spotkamy je przede wszystkim w głównych miastach i kąpieliskach. ...

GEOGRAFIA

Cypr dzieli się na cztery główne regiony geograficzne: góry Troodos, pas wzgórz u południowego podnóża Troodos, nizinę Mesaria oraz góry Karpason na północy.
» więcej...

Największym żyjącym na wyspie ssakiem jest muflon (Ovis aries musimon - gatunek ssaków łożyskowych z rzędu parzystokopytnych.
» więcej...

Na Cyprze występują rośliny charakterystyczne dla Azji Mniejszej, północnej Afryki i innych regionów otaczających basen Morza Śródziemnego.
» więcej...

» WSPÓŁCZESNY CYPR « » HISTORIA «

Cypr zamieszkują Grecy (ok. 80% ogółu ludności), Turcy (19%) oraz Ormianie, Anglicy, Żydzi i uchodźcy z Libanu.
» więcej...

Cypr jest republiką wchodzącą w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Konstytucja uchwalona została w 1960 roku.
» więcej...

Cypr jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów na Bliskim Wschodzie, z dużym udziałem usług (76% - w 1991 roku), zwłaszcza turystyki, w tworzeniu produktu krajowego brutto.
» więcej...

W drugim tysiącleciu p.n.e. Cypr stał się miejscem kolonizacji najpierw przez Egipcjan, następnie przez Greków i Fenicjan.
» więcej...

Starożytna sztuka Cypru łączyła wpływy sztuki Anatolii, Syrii, Egiptu, Egei, Grecji z wyspiarskim konserwatyzmem.
» więcej...